82. Dönem Temel ve 58. Dönem Yenileme Sınav Talimatı

1.    Sınav Takvimi

17 Mayıs 2019                           :Kursiyerlerin, özel güvenlik temel eğitim veya yenileme eğitimini bitirmesi gereken son tarihtir. Bu tarihe kadar eğitimini tamamlamış olan kursiyerler, özel güvenlik temel eğitim veya yenileme eğitimi sınavına girmeye hak kazanacaktır.

24 Mayıs 2019                           :Eğitimini tamamlayan adayların sınav ücretini yatıracağı ve ücretlerini yatıran aday listelerinin İl Emniyet Müdürlüklerine bildirileceği son tarihtir.

31 Mayıs 2019                           :İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personelince, sınav ücreti yatıran aday listelerinin Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine (ÖGNET) veri girişi yapılacağı son tarih tarihtir.

05-09 Haziran 2019                   :Sınava girecek adayların yerleştirme işlemlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.

21 Haziran 2019                       :Yazılı ve uygulamalı sınavda, illerde görev alacak personel sayısının belirlenip illere gönderilmesinin planlandığı tarihtir.

24-30 Haziran 2019                   :Soru Basım Komisyonu’nunkapalı devre sisteminde görev alacağı tarih aralığıdır.

27 Haziran 2019                        :Kuryelerin sınav evrakını dağıtıma başlayacağı tarihtir.

30 Haziran 2019                        :Yazılı sınavın yapılacağı tarihtir. (Pazar günü, saat 14.30)

01-14 Temmuz 2019                  :Uygulamalı atış sınavı yapılarak, atış puanlarının ÖGNET’e veri girişlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.

03 Temmuz 2019                      :Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.

19 Temmuz 2019                       :Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

22-26 Temmuz 2019                  :Yazılısınav sonucuna itiraz etme süresidir. Otomasyon projesi öğrenci uygulamasının aktif olması halinde başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan ve kullanıcıları otomasyon projesine yönlendirecek olan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasına adaylar tarafından itiraz kayıtlarının girileceği ve bahse konu uygulamanın aktif olmaması halinde İl Emniyet Müdürlüklerince ÖGNET’e itiraz kayıtlarının yapılacağı tarih aralığıdır.

27-29 Temmuz 2019                   :Yazılısınav sonuçlarına itirazların değerlendirileceği tarih aralığıdır.

30 Temmuz 2019                       :Yazılısınavitiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

 • 2019 yılında yazılı sınava girecek adaylardan 55 TL sınav giriş ücreti alınacaktır. Bu ücretler, eğitim kurumları tarafından Halk Bankası Şubelerine her aday için ayrı olmak üzere sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek yatırılacaktır. ÖGNET’e banka entegrasyonu ile adayların ücret kaydı otomatik olarak oluşturulacaktır. Ancak banka entegrasyonunda oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda ÖGNET’e Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Başvurusu Ekle butonundan tüm adayların ücret kaydı İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel olarak yapılacaktır.
  • Sınav giriş ücretini yatırmayan adaylar sınava alınmayarak sınav hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
  • İllerdeki Sınav Komisyon Başkanları 21 Haziran 2019 Cuma günü sınav komisyonu üyeleri ile bir toplantı yaparak sınavın yapılacağı yer, görevlendirilen gözetmenler ve sınav ile ilgili hususları görüşecektir. Ayrıca toplantıdan sonra daha önce İl Emniyet Müdürlüklerince belirlenmiş olan sınıf ve salonlarda alınan tedbirler gözden geçirilip, görülen eksiklikler süratle giderilecektir.
  • Özel güvenlik yazılı sınavlarında görev alan gözetmenler ve giriş kapılarında üst araması için görevlendirilecek personel ile uygulamalı sınav için görevlendirilen personelden resmi istihkak alanlar resmi kıyafetle, sivil istihkak alanlar ise “POLİS” ibaresi yazılı yelek ile görev yapacaklardır.
  • Üst aramasında görevli personel, yazılı sınava katılacak adayların üst aramalarını dikkatli bir şekilde yaparak her türlü iletişim cihazı ile sınav güvenliğini tehlikeye düşürecek materyallerin sınav salonuna sokulmasını engelleyecektir.
  • İllerdeki Sınav Komisyon Başkanları, 30 Haziran 2019 Pazar günü saat 13.00’da gözetmenler ile toplantı yapacaktır. Sınav Komisyon Başkanları toplantıda gözetmenlere; sınava giren adayların kimlik bilgileri ile optik cevap kâğıtlarındaki bilgilerin aynı olup olmadığı, paraf bölümünün tükenmez kalem ile paraflanması gerektiği, paraf kısmı dışında optik cevap kâğıtlarında tükenmez kalemin kesinlikle kullanılmayacağı, optik cevap kâğıdına yapacakları işaretlemelerin tamamen kurşun kalemle olması gerektiği, sınav salon kontrol listelerini eksiksiz imzalamalarının gerektiği, sınava giriş belgeleriyle kendilerini tanıtmaya yarayan (nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport) bir belgeyi sınav süresince ön yüzleri görünür biçimde sıranın üzerinde bulundurmaları gerektiği, sınav başladıktan sonra adaylarla konuşulmaması ve sınavın ciddiyetine gölge düşürücü davranışlardan kaçınılması konusunda gerekli uyarılarda bulunulacaktır.
  • Sınav başlama ve bitiş saatleri gözetmenler tarafından yazı tahtasına yazılmak suretiyle adaylara bildirilecektir.
  • Sınav esnasında yapılacak yanlışlıktan dolayı (adayın kendi yerine oturmaması ve başka adayın yerine oturması, T.C. Kimlik kontrolünün yapılmaması, optik cevap kâğıdında kodlama hatası veya eksik kodlama yapılması vb.) gözetmenler ve/veya adaylar sorumlu olacaktır.
  • Gözetmenler, soru kitapçığının üzerinde bulunan genel açıklamalar bölümündeki hususları sınav başlama saatinden önce adaylara okumak suretiyle tebliğ edecektir.
  • Aday adına düzenlenmiş olan optik cevap kâğıtlarında basımdan kaynaklı hata bulunması veya optik cevap kâğıdının sınav esnasında zarar görmesi vb. durumlarda adaya boş optik cevap kâğıdı verilecek ve konu ile ilgili hazırlanan tutanağın kurye vasıtası ile Özel Güvenlik Daire Başkanlığına gönderilmesi sağlanacaktır. Bu evrakın birleştirilmesinde zımba, iğne vb. gibi delici araçlar kullanılmayacaktır.
  • Uygulamalı sınav 01 Temmuz 2019 Pazartesi gününde başlayıp, 14 Temmuz 2019 Pazar gününe kadar sonuçlandırılacak, atış puanları ÖGNET’e veri girişleri yapılacaktır. Atış sınavı, öncelikle İl Emniyet Müdürlüklerinin açık/kapalı poligonları ile Polis Akademisi Başkanlığına bağlı okullara ait poligonlarda yapılacak, bu kurumlara bağlı poligon olmaması ya da kullanışa elverişsiz olması durumda ise İl Jandarma Komutanlığına bağlı poligonlarda veya özel sektöre ait poligonlarda yapılacaktır. Bu poligonların bulunmaması halinde valilikten onay ve gerekli tedbirler alınmak suretiyle açık poligon olarak değerlendirilecek hazine arazisinde yapılacaktır.
  • Sınav atışı yapılacak poligonlar yazılı sınav listeleri ile beraber İl Emniyet Müdürlüklerince ilan edilecektir. Poligonda görev alan atış komisyonu dışında poligon görevlisi ve hizmetliye de valilik onayı alınacaktır.
  • Uygulamalı sınav puanları, en geç 14 Temmuz 2019 Pazar gününe kadar Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri tarafından ÖGNET girilecektir. Uygulamalı sınav ile ilgili itirazlar İl Emniyet Müdürlükleri Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri tarafından değerlendirilecektir.
  • Uygulamalı sınav atışları; aday, atış yolu ve görevli sayıları dikkate alınarak belirlenen günde bitirilecek ve aynı gün atış puanları o il için verilen günün sonuna kadar ÖGNET girilecektir. Atış puanı girilmeyen adaylar uygulamalı sınava katılmamış sayılacaktır. ÖGNE’e girişi yapılan atış notlarında değişiklik olması, hatalı kayıt girilmesi halinde resmi yazı ile Özel Güvenlik Daire Başkanlığına bilgi verecektir.
  • Düzenlenecek olan özel güvenlik sınavında gerek sınav esnasında gerekse sınavın akabinde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulama Sınavlarında Uyulacak Esaslar ve Sınav Talimatında belirtilen hususlar dikkatli şekilde okunarak ilgililerine gerekli şekilde tebliğ edilecektir.
  • Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulamalı Sınavlarında uyulacak esaslara ve sınav talimatında belirtilen hususlara uygun hareket etmeyen kursiyerlerin sınavı geçersiz sayılacak ve yapacakları itirazlar kabul edilmeyecektir.
 • Sınav Değerlendirme ve Yazılı Sınava İtiraz
  • Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.
  • Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.
  • Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.
  • Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden de ilan edilecektir.
  • Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.
  • Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile [email protected] adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır. 
 • Son Hükümler
  • Yazılı ve uygulamalı sınavda uygulayıcı birim olması itibariyle, yürütülen hizmetlerde istenilen verimin alınabilmesini sağlamak amacıyla yapılacak olan tüm görevlendirmelerde, illerde özel güvenlik şube müdürlüğü personeline öncelik verilecektir. Personelin yetersiz kalması durumunda özel güvenlik şube müdürlüğünün görüşü doğrultusunda diğer şubelerden personel görevlendirilmesi yapılacaktır.
  • Yazılı sınavda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda (cep telefonu ile sınava girme, kopya girişimi, başkasının yerine sınava girme vb.) ivedi olarak kurye görevlileri aracılığıyla Özel Güvenlik Daire Başkanlığına bilgi verilecektir.
  • Bu talimatname 2 iş günü içerisinde eğitim kurumları tarafından tüm kursiyerlere tebliğ edilecektir.