Kategori:

GÜVENLİK SİSTEM VE CİHAZLARI DERSİ 1. Dağlar, tepeler, su yolları “doğal” fiziki engellerdir. 2. Duvarlar, tel örgüler, çitler, kule, bariyer, aydınlatma, kilit sistemleri, ikaz levhaları, kapanlar, hız kesme kasisleri, araç engelleri fiziki engellerdir. 3. Can ve mal güvenliğinin önemsendiği her türlü […]

Kategori:

ETKİLİ İLETİŞİM DERSİ İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ  Paralel iletişim  Çapraz iletişim  Örtülü iletişim İLETİŞİM TÜRLERİ   Kişi içi iletişim  Kişiler arası iletişim  Örgüt içi iletişim  Kitle iletişimi KİTLE İLETİŞİMİNİN DÖRT TEMEL İŞLEVİ  Haber […]

Kategori:

 ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI DERSİ 1. Toplu kuvvet olarak müdahale edilen olaylarda zor kullanmanın derecesini “müdahale eden kuvvetin amiri” belirler. 2. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda özel güvenlik görevlisinin el koyma işlemi ve zapt etme yetkisi “emanete alma” olarak tanımlanmıştır […]

Kategori:

KİŞİ KORUMA DERSİ SUİKASTLARIN TEMEL NEDENLERİ  Siyasi nedenler  Ekonomik nedenler  Psikolojik nedenler  Kişisel nedenler  Dini ve sosyal inançlar  Terör KORUMA ÇEŞİTLERİ  Özel koruma; önemli kişiyi konutta, işyerinde, gezide vb. yerlerde koruma şeklidir.  Yakın […]

Kategori:

 KALABALIK YÖNETİMİ DERSİ DOĞUŞTAN GELEN DAVRANIŞLAR : Öğrenme ürünü olmayan davranışlardır. Canlının yaşamını sürdürmesini ve neslini devam ettirmesini sağlar.  Refleks : Canlılarda dışarıdan gelen etkilere verilen ani ve değişmez tepkilere denir. Refleks hareketleri beyne ulaşmadan, omurilik tarafından yönetildiği için hızlıdır. […]

Kategori:

YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI DERSİ YANMA ÇEŞİTLERİ 1. YAVAŞ YANMA : Örneğin demirin oksitlenmesi (yani paslanması). 2. HIZLI YANMA : Alev, ısı, ışık ve korlaşmanın oluştuğu yanma çeşididir. 3. PARLAMA VE PATLAMA : Parlama; benzin gibi kolay ateş alabilen […]

Kategori:

GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER GENEL KOLLUK Ülke genelinde iç güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla yükümlü silahlı birer kuvvet olan; polis, jandarma ve sahil güvenlikten oluşur. Polis; belediye sınırları içerisinde, jandarma; belediye sınırları dışında kalan ve henüz polis teşkilatı […]

Kategori:

UYUŞTURUCU MADDELER DERSİ Uyuşturucu maddeler; merkezi sinir sistemi üzerinde yaptıkları etkilere göre üçe, üretim kaynaklarına göre ikiye ayrılırlar. MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİ YAVAŞLATANLAR  Tabi uyuşturucular (afyon, morfin, eroin, kodein)  Sentetik uyuşturucular (depresantlar, trankilizanlar, halüsinojenler) MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİ UYARANLAR […]

Kategori:

TEMEL İLK YARDIM DERSİ İLK YARDIM : Olay yerinde tıbbi araç- gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.  ACİL TEDAVİ : Doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahalelerdir.  İLK YARDIMIN ÖNCELİKLİ AMAÇLARI   Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, […]

Kategori:

GÜVENLİK TEDBİRLERİ DERSİ  ARANMASI ÖZEL HÜKME BAĞLI KİŞİLER  Cumhurbaşkanı,  Milletvekilleri  Diplomatik dokunulmazlığı bulunanlar  Hakim ve savcılar  Avukat büroları  Noterler    SİLAH İLE GİRİLEMEYECEK YERLER     Aşağıda belirtilen yerlere hiçbir suretle ateşli silahla girilemez.   […]