83. Dönem Temel Eğitim Ders Programı

AFC ÖZEL GÜVENLİK 83. DÖNEM TEMEL EĞİTİM DERS PROGRAMI
03.07.2019 – 19.07.2019 TARİHLERİ ARASINDA EĞİTİM YAPILACAKTIR.