88. Dönem Temel Eğitim Ders Programı

AFC ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM

88. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM DERS PROGRAMI
06.06.2020 – 22.06.2020 TARİHLERİ ARASINDA EĞİTİM YAPILACAKTIR.