Kategori:

YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI DERSİ

YANMA ÇEŞİTLERİ

1. YAVAŞ YANMA : Örneğin demirin oksitlenmesi (yani paslanması).

2. HIZLI YANMA : Alev, ısı, ışık ve korlaşmanın oluştuğu yanma çeşididir.

3. PARLAMA VE PATLAMA : Parlama; benzin gibi kolay ateş alabilen maddelerde görülür. Patlama; maddenin tamamının bir anda yanması nedeniyle tam bir yanma olayıdır.

4. KENDİ KENDİNE YANMA : Yavaş yanma sonucu oluşan oksitlenme ile artan ısının bir süre sonra tutuşarak hızlı yanmaya dönüşmesidir.

YANGIN SAFHALARI

 Koku : Birinci aşama
 Duman : İkinci aşama
 Alev : Üçüncü aşama

YANGIN SEBEPLERİ

 Korunma önlemlerinin alınmaması
 Bilgisizlik
 İhmal ve dikkatsizlik
 Kazalar
 Sabotaj
 Sıçrama
 Tabiat olayları

YANGIN SINIFLARI

A Sınıfı Yangınlar : Katı yanıcı maddeler; ahşap tekstil-dokuma ürünleri
B Sınıfı Yangınlar : Sıvı yanıcı maddeler; benzin, mazot, madeni yağlar, vernik, alkol vb.
C Sınıfı Yangınlar : Gaz halindeki yanıcı maddeler; doğalgaz, LPG, asetilen, hidrojen vb.
D Sınıfı Yangınlar : Yanabilen hafif metaller; alüminyum, magnezyum, lityum, sodyum, potasyum vb.

SÖNDÜRÜCÜ MADDELER

1. Su : Ahşap malzeme, kağıt, ot, dokuma vb. yangınlarında ideal söndürücüdür.

2. Karbondioksit (CO2) : Gemilerin makine daireleri, matbaa makineleri, boya imali yapılan yerler için ideal söndürücüdür.

3. Kuru Kimyevi Toz : Kimya fabrikaları, nükleer istasyonlar gibi yerlerde çıkan yangınlar için ideal söndürücüdür.

4. Köpük (FOAM) : Rafineriler, kimyasal madde depoları, kimya laboratuarları, boya-vernik atölyeleri, akaryakıt depo ve dolum istasyonları, havaalanları, uçak hangarları gemilerde çıkan yangınlar için uygun söndürücüdür.

5. Halojenli Hidrokarbonlar : Bilgi işlem merkezleri, laboratuarlar, telekomünikasyon merkezleri, bilgisayar ve hassas makinelerin bulunduğu yerlerde çıkan yangınlar için ideal söndürücüdür.

TANIMLAR

1. Doğal Afet: Yerleşim, üretim, alt yapı, ulaşım, haberleşme araçlarını ve normal yaşamın akışını bozacak ölçüde, aniden ve belirli bir süreç içerisinde meydana gelen doğal yer ve hava hareketleridir.

2. Sel : Ani, büyük ve düzensiz su akıntılarına verilen isimdir. Seylap : Su baskını, taşma taşkın

3. Erozyon : Toprağın tarım yapılan üst tabakasının su veya rüzgarın etkisiyle aşınıp taşınmasıdır.

4. Heyelan : Toprak örtüsü veya kayanın bir parçasının bulunduğu yerden koparak yamaç üzerinden harekete geçip daha aşağıda bir yerde birikmesidir.

5. Çığ : Yamaçlarda biriken karların çeşitli nedenlerle yerinden koparak aşağı doğru kayması veya yuvarlanması sonucu oluşur.

Tags:

No responses yet

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir