Kategori:

 ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI DERSİ

1. Toplu kuvvet olarak müdahale edilen olaylarda zor kullanmanın derecesini “müdahale eden kuvvetin amiri” belirler.

2. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda özel güvenlik görevlisinin el koyma işlemi ve zapt etme yetkisi “emanete alma” olarak tanımlanmıştır

3. Özel güvenlik görevlisi görev alanında işlenmiş ve işlenmekte olan suçları “genel kolluğa”bildirmeye zorunludur.

4. Anayasa madde 17/3’te; “kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz” diyerek “kişi dokunulmazlığını”güvence altına almıştır.

5. Adli aramaya karar verme yetkisi “hakimindir”.

6. Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri “15 gün içinde valiliğe“ bildirilir.

7. Özel güvenlik görevlileri yetkilerini “görev alanında, görev süresince, suçüstü halinde, kimlik kartı yakaya takılı olduğunda” kullanabilirler.

8. Özel güvenlik şirketinde çalışan bir ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına karşı “iş mahkemesine” başvurabilir.

9. 5188 Sayılı Kanun ile “2495 Sayılı Kanun” yürürlükten kaldırılmıştır.

10. Suçun unsurları “maddi- manevi-kanunilik”tir.

11. Temel hak ve hürriyetler ; “ancak kanunla sınırlandırılabilir”. 

12. Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde suçla karşılaştıklarında; “suça el koyar, suçun devamını engeller, sanığı yakalar, olay yeri ve delilleri korur”lar.

13. Genel kolluk dışında kalan ve özel yasalarına göre kurulup belirli görev ve yetkilerle donatılan kolluk birimine “özel kolluk” denir.

14. Bir mal üzerindeki zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına “el koyma” denir.

15. Özel güvenlik komisyonunda kararlar “oy çokluğu” ile alınır.

16. Özel güvenlik hizmeti, niteliği bakımından uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa valiliklerce “Genelkurmay Başkanlığının” görüşünün alınması gerekir.

17. Toplantı, konser gibi etkinliklerle para ve değerli eşya nakli gibi geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni “Vali” tarafından verilir.

18. Görev alanında muhafaza edilen ateşli silahlar, “devir teslim ve rapor defterine” imza karşılığı devir teslim edilir.

19. Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği “özel güvenlik komisyonu” tarafından belirlenir.

20. Özel güvenlik görevlisi önleyici kolluk hizmetleri bakımından “mülki amire”  bağlıdır.

21. Suç işledikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan eşya“yetkili genel kolluğa” teslim edilir.

22. Genel kolluk kuvvetleri “Polis – Jandarma – Sahil Güvenliktir

23. Yapılması istenilen hizmetin söz ve yazı ile ifadesine “emir” denir.

24. Havalimanı ve havaalanlarında istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri alan dersleri ile birlikte “Uyuşturucu Madde Bilgileri Dersini” almak zorundadırlar.

25. Ülkenin genel asayiş ve güvenliğinden “İçişleri Bakanlığı” sorumludur.

Tags:

4 Responses

    • Gördügüm en iyi kurslardan biri herkese gönül rahatlıyıla tavsiye edebilirim halil hocama cok teşekkür ederim bizle cok iyi ilgilendi allah razı olsun ondan

  1. Krimanlci sirket sahibi gulet yuzlu babacan ancak bu kadar olur Allah razi olsun herkesi davet ediyorum bir guvenlikci olarak

  2. Başarı herkesin hayatında önemli bir yer tutar.Bir çoğumuzun yaşamda önemli hedefleri vardır.Bu hedeflerin arasında özel güvenlik var ise AFC özel güvenlik derim.Bu hedefe ulaşmak için kurucu Halil Can hocam ve hocalarımız yeterli derim.Teşekkürler Halil Can hocam teşekkürler AFC güvenlik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir